KARMA WETERYNARYJNA

KARMA WETERYNARYJNA

Opracowując nasze weterynaryjne diety lecznicze zastosowaliśmy odpowiednią ilość składników odżywczych potrzebną do pokrycia zapotrzebowania pacjentów z określonymi chorobami, a pozbyliśmy się tych, które są niewskazane przy danych zaburzeniach oraz zwiększyliśmy ilość tych najpotrzebniejszych do wyleczenia choroby.
Lecznicze diety weterynaryjne nie zawierają leków jako takich, dlatego ich podawanie nie jest równoznaczne z leczeniem, jednak prawdą jest, że lekarze weterynarii powinni ordynować takie diety, a także kontrolować postępy pacjenta pod wpływem działania pokarmu. Ten ostatni punkt jest szczególnie istotny, ponieważ diety weterynaryjne można podawać
wyłącznie zwierzętom chorym po postawieniu prawidłowego rozpoznania choroby. Pod tym względem należy zachować takie same środki ostrożności przy stosowaniu tych diet, jak przy podawaniu leków, ponieważ przykładowo: dieta o zmniejszonej zawartości białka przeznaczona dla psów z niewydolnością nerek będzie szkodliwa dla szczenięcia.